Meer regeldruk bij wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

Het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen brengt onnodige regels mee en zorgt ervoor dat de consument slechter af is. Dit heeft de KNB de commissie wonen en rijksdienst van de Tweede Kamer laten weten (pdf). De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen regelt meer kwaliteitsborging voor het bouwen (o.a. nieuwbouwwoningen) en zou de positie van de consument juist moeten versterken.

Onderdeel van de kwaliteitsborging is de zogenoemde vijfprocentregeling, waarbij de consument van de aanneemsom vijf procent in depot kan storten. De wet regelt dat deze vijf procent op de kwaliteitsrekening van de notaris wordt gestort en dat hij het depot bewaakt. In de voorgestelde regeling is de consument volgens de KNB slechter af: de aannemer moet hem schriftelijk vragen of hij gebruik wil maken van zijn opschortingsrecht (recht om de driemaandstermijn waarbinnen gebreken kunnen worden gemeld uit te stellen). Het moment waarop dat zou moeten gebeuren, schrijft de wet niet precies voor. In het slechtste geval heeft hij één maand om te reageren. De praktijk wijst uit dat dit te kort is om alle eventuele gebreken in een woning vast te stellen.

Controlemomenten
Verder bevat het wetsvoorstel elementen die tot onnodige regels leiden. In de huidige regeling heeft de notaris één controlemoment, terwijl het wetsvoorstel twee extra controlemomenten toevoegt. Dit zorgt ervoor dat de notaris actief de aannemer moet benaderen, omdat alleen hij het tijdstip van de oplevering kent. Vervolgens moet de notaris bij de consument navragen of hij bekend is met zijn opschortingsrecht en of hij daarvan gebruik wenst te maken en wel tijdig, namelijk binnen de driemaands-onderhoudstermijn.

Oplossing
De KNB ziet de volgende oplossing voor deze onnodige regels: als de aannemer pas ná het verstrijken van de driemaands-onderhoudstermijn de brief (die hij gedurende die termijn aan de consument heeft gestuurd) aan de notaris voorlegt, is het probleem van de extra controlemomenten opgelost. De notaris kan volstaan met een controle op dat moment of de consument wel of niet gebruik heeft gemaakt van zijn opschortingsrecht.

Verder in het nieuws

Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht

De kogel is door de kerk: per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Eerste Kamer stemde deze week in met de inwerkingtreding van de wet. De problemen met het digitale stelsel dat de wet o...

Meepraten over fiscale regelingen

Het kabinet wil het belastingstelsel eenvoudiger maken. Daarom worden diverse fiscale regelingen tegen het licht gehouden. Het kabinet wil met voorstellen komen om deze regelingen te verbeteren of af ...

Sociaal Notariaat Den Bosch opent deuren

Notaris Yvonne Vleeshouwers start op woensdag 8 maart met Sociaal Notariaat Den Bosch. Zij wil hiermee mensen die niet zo makkelijk naar de notaris gaan helpen met gratis notariële adviezen in begrijp...

Rol notaris bij grondhandel niet aangepast

De regering ziet geen noodzaak om de rol van notarissen bij grondhandel aan te passen naar aanleiding van het bericht van RTL Nieuws dat tienduizenden Nederlanders slachtoffer zijn van dubieuze grondh...

Minder geregistreerd partnerschappen in 2022

Het aantal geregistreerd partnerschappen is vorig jaar voor het eerst in lange tijd gedaald. In 2022 werden ruim 24.000 partnerschappen gesloten, zo’n 2.000 minder dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit ...